شرکت نوین رشد نادین با هدف ایجاد زنجیره تولید آبزیان از مزرعه تا سفره با بهره گیری از متخصصین مجرب فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه های ایران در بخش های شیلات، دامپزشکی و صنایع غذایی و توانایی تامین مواد اولیه مرغوب در سال 1397 تاسیس گردید و با شناخت و توجه ویژه به کیفیت بالای مواد اولیه اقدام به تولید خوراک آبزیان با نام تجاری “پرشین فید” نمود و در راستای توجه ویژه به امنیت غذایی و تولید محصول نهایی باکیفیت؛ ضمن احداث مزارع تکثیر و پرورش آبزیان، با حصول اطمینان از تامین مواد اولیه سالم و باکیفیت و ایجاد سیستم نظارتی بر تولید آبزیان موجود در زنجیره تولید در سال 1400 اقدام به تاسیس واحد مجهز فرآوری آبزیان با امکان انجماد، فرآوری و بسته بندی محصولات پروتئینی آبزیان با نام تجاری “پروفیش” نمود تا ضمن تکمیل زنجیره تولید آبزیان گام مهمی در راستای تامین محصولات پروتئینی سالم و امنیت غذایی کشور برداشته باشد.

سایر فعالیت های شرکت نوین رشد نادین

و انجام امور بازرگانی کلیه نهاده ها و مواد اولیه تولید آبزیان